rb-logoAls administratie- en belastingadvieskantoor is Kuijpers & Partners aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. Het Register Belastingadviseurs (RB) is het resultaat van de krachtenbundeling tussen het College Belastingadviseurs en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Met ingang van 1 januari 2011 zijn deze verenigingen gefuseerd en als RB verder gegaan. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de fiscale praktijkuitoefening.

Net als het NOAB stelt het RB het bijhouden van vakkennis verplicht. Door onze deskundigheid via het bijwonen van Permanente Educatiecursussen op peil te houden, ontvingen wij het certificaat van vakbekwaamheid. Dit certificaat, dat twee jaar geldig is, wordt alleen verlengd als we voldoende Permanente Educatie volgen.

U heeft hierdoor de zekerheid dat de fiscale kennis van ons kantoor up-to-date is en dat onze adviezen gebaseerd zijn op de meest recente ontwikkelingen op fiscaal gebied. Het RB bevordert hiermee een deskundige beroepsuitoefening.

Geen zorgen dus over moeilijk toepasbare fiscale regelgeving, tijdige indiening van aangiften en altijd uw fiscale situatie optimaal in beeld. Daar heeft u als professionele ondernemer behoefte aan!

Surf voor meer informatie naar: www.rb.nl.