Per 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden. Het doel van deze wet is om de rechtspositie van flexibele werknemers te verstevigen: werknemers met een tijdelijk contract, oproepkrachten, uitzendkrachten en payrollmedewerkers. De Wwz wordt in fasen ingevoerd. Zo zijn er op 1 juli 2015 ook weer nieuwe regels ingegaan voor de zogeheten ketenbepaling bij tijdelijke contracten.

Wat is de ketenbepaling?

De ketenbepaling is een regel die de verlenging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (de 'tijdelijke contracten') aan banden legt. Werkgevers mogen dus niet onbeperkt tijdelijke contracten sluiten (met dezelfde werknemer). Wat gebeurt er namelijk: overschrijdt de werkgever het aantal toegestane tijdelijke contracten, dan verandert het laatste contract automatisch in een vast contract. Opletten geblazen dus voor werkgevers!

De regels tot 1 juli 2015

Tot 1 juli 2015 waren de volgende regels voor tijdelijke contracten van kracht:Sloten werkgever en werknemer meer dan 3 tijdelijke contracten achter elkaar (of met onderbrekingen van 3 maanden of korter), dan werd het 4e contract automatisch een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd).

  • Was de totale duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten langer dan 3 jaar? Dan ging het contract automatisch over in een vast contract.
  • Sluiten werkgever en werknemer meer dan 3 tijdelijke contracten achter elkaar (of met onderbrekingen van 6 maanden of korter) sluiten, dan wordt het 4e contract automatisch een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd). Deze ketenbepaling geldt ook al voor 1 juli 2015. Een reeks van opvolgende tijdelijke contracten wordt een keten genoemd.
  • Is de totale duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten langer dan 2 jaar? Dan gaat het contract automatisch over in een vast contract. Dit was 3 jaar.


Duur van de contracten
Het maakte niet uit hoe lang de tijdelijke contracten duurden. Sloot de werkgever bijvoorbeeld steeds contracten van 2 maanden, dan gold de regel ook. Het 4e contract werd dan vanzelf een vast contract.

Pauzes tussen de contracten
Zaten er pauzes ('onderbrekingen') tussen de contracten in? Dan telden die pauzes mee in de berekening van de periode van 3 jaar als die 3 maanden of korter duurden. Duurde de onderbreking langer dan 3 maanden, dan werd de keten verbroken. Dat betekende dat de telling van de contracten en de periode van 3 jaar dan opnieuw startte.

De regels na 1 juli 2015

Zoals gezegd zijn de regels voor de ketenbepaling als gevolg van de Wwz per 1 juli 2015 veranderd. Nu gelden de volgende regels voor tijdelijke contracten:

Duur van de contracten
Het maakt niet uit hoe lang de tijdelijke contracten duren. Sluit de werkgever bijvoorbeeld steeds contracten van 2 maanden, dan geldt de regel ook. Het 4e contract wordt dan vanzelf een vast contract.

Pauzes tussen de contracten
Zitten er pauzes ('onderbrekingen') tussen de contracten in? Dan tellen die pauzes mee in de berekening van de periode van 2 jaar als die 6 maanden of korter duren. Duurt de onderbreking langer dan 6 maanden, dan wordt de keten verbroken. Dat betekent dat de telling van de contracten en de periode van 2 jaar dan opnieuw start.

Afwijken bij cao?
In de cao kunnen andere, ruimere regels zijn opgenomen. Bijvoorbeeld dat het vanwege de bedrijfsvoering nodig is om meerdere tijdelijke contracten te kunnen sluiten, of voor een langere periode dan 2 jaar.
Voor cao's die voor 1 juli 2015 bestaan en die na deze datum nog doorlopen, geldt bovendien een overgangsregeling.
Deze regeling duurt tot 1 juli 2016.